julio 6, 2014 — 21:19
1988 Blood Is Strong
Autor: Rafa  Categoría: 1988 Blood Is Strong  Etiquetas: , , , , , , , ,   Comentarios: 0

Álbum: Blood Is Strong
Original de: 1988
Discográfica: Valley
Edición: 2000
Remastered:
Formato: CD
Año de formación: 1984
Origen: Escocia

Contenido del Album

 1. An Gille Ban 5:10
2. Domhnall (Black Donald) 1:30
3. An t-Eilean Mu Thuath 2:55
4. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray) 3:25
5. The Lorn Theme 2:29
6. Gun Teann Mi Ris Na Ruinn Tha Seo (Remembrance) 2:50
7. Aignish 1:20
8. The Hebrides 1:27
9. Arrival Theme 2:52
10. Cumha Do dh’Uilleam Siosal 1:29
11. Iona Theme 0:49
12. Oh Mo Duhthaich 1:35
13. Calum’s Road 3:39
14. Callinish, Picts, Celts 1:39
15. Fear A Bhata 1:54
16. Alasdair Mhic Colla 2:05
17. Dean Cadalan Samhach 2:00
18. Lordship Of The Isles 1:31
19. Grandfather Mountain 3:06
20. Arrival Reprise 2:04
21. An Ataireachd Ard 2:00
22. Colum Cille 0:47
23. ‘S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh 1:53
24. Downtown Toronto 2:33
25. Maideanan Na h-Airidh 1:30